Zgodovina plačilnih razredov

Gumb  je na dnu preglednice Plačilni razredi in je aktiven samo, če uporabljate dodatno kodo za poračune in obračun medmesečnih sprememb.

Po kliku na gumb  se odpre preglednica, kjer je zgodovinski pregled sprememb plačilnih razredov.

Natisni