Uvod

Pripomoček je izdelan po vzoru modelu EXCEL tabel za izračun uspešnosti.  Prednost pripomočka je v tem, da podatke za izračun prevzema iz podatkov za obračuna plače, rezultate izračuna prenaša v posredni vnos obračuna plač brez prepisovanja.

Dostop do pripomočka je mogoča po dveh poteh :

·      V OPZ-ju preko izbire na glavnem meniju Pripomočki > Poračuni v javnem sektorju >> Izračun uspešnosti v javnem sektorju

·      Neposredno iz menija I-centra  Bližnjice > Osebni dohodki >> Izračun uspešnosti v JS

 

Takšna rešitev omogoča, da oseba, ki je odgovorna za ocenjevanje uspešnosti zaposlenih na svojem računalniku ne potrebuje dostopa do obračuna plač. Pogoj je, da so računalniki povezani v mrežo zaradi dostopa do podatkov.

Ob prvem zagonu pripomočka je obvezno treba vpisati aktivacijsko kodo.

Sam izračun uspešnosti ni neposredno vezan na obračun plače, ker so obdobja za obračun in izplačilo uspešnosti lahko različna : mesec, tromesečje  … Priporoča se mesečni izračun, izbira obdobja je odločitev izplačevalca.

Natisni