Verzija 2019.14.001 z dne 25.10.2019

 • Uvoz in izvoz podatkov odtegljajev za Vzajemno zavarovalnico
 • Izplačila PPZ se v temeljnici za PP pravilno pripravijo samo, če gre za obračun plače in se datuma izplačila ujemata.
 • Urejeno osveževanje salda ur samo v primeru zaključevanja obračuna plače.
 • Obračunski list
  • Omogočeno tiskanje podatkov o delovni dobi pri delodajalcu v primeru običajnega tiskanja.
 • Obrazec ER-28
  • Omogočeno tiskanje po normiranih /dejanskih urah.
  • Omogočeno tiskanje za neaktivne zaposlene.
  • Izločena razlika za delo detaširanih po 45. a. členu

Natisni