Primeri zamenjave kontov

Primeri zamenjave kontov

1.  Zamenjava konta z novim kontom, ki ga še nimamo v kontnem planu – v takem primeru vpišemo v vnosno okno za zamenjavo kontov sledeče: v polje stari konto, šifro starega konta, lahko jo tudi izberemo iz šifranta, v  polje novi konto, pa vpišemo konto, ki ga še nimamo v kontnem planu.

2.  Spremenjena vsebina starega konta (konto že obstaja v šifrantu kontov) - v takem primeru vpišemo v vnosno okno za zamenjavo kontov naslednje: v polje stari konto vpišemo šifro starega konta, lahko jo tudi izberemo iz šifranta, v  polje novi konto, pa vpišemo konto, ki ga že imamo v kontnem planu. V primeru, da je na obeh kontih promet, bo program pravilno združil podatke.

 

 

Uporabniki z več nazivi

Uporabniki, ki vodijo knjigovodstvo za več podjetij (imajo več nazivov) in pri vseh uporabnikih uporabljajo enak kontni plan, vendar imajo v vsakem nazivu  svoj šifrant, lahko nastavitve starih in novih kontov avtomatsko uvozijo iz enega šifranta v drugi. V meniju Pripomočki-Zamenjava kontov sta v desnem zgornjem kotu dve ikoni:

1.  (izvoz podatkov), s klikom na ikono se nam odpre okno, v katerem določimo kam naj se pripravljeni podatki shranijo. Program sprašuje po izhodni datoteki, tako da moramo poleg mape, v katero bomo shranili podatke, vpisati tudi ime datoteke npr.konti.txt.

 

 

2.  (uvoz podatkov), s klikom na ikono se nam odpre okno, v katerem določimo iz kje naj se nam podatki uvozijo. S klikom na gumb  se nam odpre raziskovalec v katerem izberemo mapo v katero smo predhodno izvozili podatke in v mapi izberemo datoteko ZAM-KON.txt. Program po končanem uvozu pripravi statistiko uvoženih podatkov. Pri uvozu  program kontrolira,  da stari konto obstaja v kontnem planu, sicer zapisa ne bo uvozil.

Natisni