Knjiženje iz kompenzacij

Potrjeno kompenzacijo lahko poknjižimo v posredno knjiženje.

·      Obdobje – izberemo obdobje v katero želimo poknjižiti potrjeno kompenzacijo.

·      Šifra temeljnice – izberemo temeljnico pod katero bomo poknjižili kompenzacijo.

·      Dogodek – izberemo dogodek za kompenzacijo, dogodek naj bo nastavljen kot Vrsta vknjižbe = P.

·      Operater – vpiše se nam ime operaterja pod katerim smo prijavljeni v program.

S pritiskom na gum Knjiži bomo izbrano potrjeno kompenzacijo poknjižili v posredno knjiženje. V posrednem knjiženju se nam bodo pripravile zbirne vknjižbe.

Če imamo v nastavitvah programa označeno direktno knjiženje DK nam bo program vknjižbe direktno poknjižil brez prenosa v posredno knjiženje.

Natisni