Zavihek Na ročni terminal (Alt+N)

Podatki potrebni za nastavitve so naslednji:

Področje in ime izhodne datoteke

·      Osnovna sredstva in DI – vpišemo mapo in datoteko v katero bomo shranjevali podatke o osnovnih sredstvih in DI za uvoz na ročni terminal.

·      Nahajališča – vpišemo mapo in datoteko v katero bomo shranjevali podatke o nahajališčih za uvoz na ročni terminal.

·      Ločilo: izberemo ali bomo imeli ločila v datoteki ali ne.

·      Vrsta ločila: Polje postane aktivno v primeru da izberemo da bomo imeli ločila v datoteki. Izbiramo med Tabulator ali Drugo (kjer vnesemo želeno ločilo: #, $,…).

·      Fiksna dolžina: izberemo ali želimo fiksno dolžino polj v datoteki ali ne.

·      Vodeče ničle: izberemo ali želimo vodeče ničle v datoteki ali ne.

 

Osnovna sredstva in drobni inventar

 

·      Pozicija šifre - vpišemo mesto v vrstici datoteke, od katerega se bo začelo brati šifro. Če je omejen podatek z ločili pa poišče pozicijo glede na ločila.

·      Dolžina šifre  - število mest naprej od prej določenega mesta.

·      Pozicija opisa -  vpišemo mesto v vrstici datoteke, od katerega se bo začelo brati opis. Če je omejen podatek z ločili pa poišče pozicijo glede na ločila.

·      Dolžina opisa - število mest naprej od prej določenega mesta za pozicijo opisa.

·      Pozicija nahajališča - vpišemo mesto v vrstici datoteke, od katerega se bo začelo brati šifro nahajališča.

·      Dolžina nahajališča - število mest naprej od prej določenega mesta.

·      Pozicija količine - vpišemo mesto v vrstici datoteke, od katerega se bo začelo brati količino. Če je omejen podatek z ločili pa poišče pozicijo glede na ločila.

·      Dolžina količine - število mest naprej od prej določenega mesta.

 

Nahajališča

·      Pozicija nahajališča - vpišemo mesto v vrstici datoteke, od katerega se bo začelo brati šifro nahajališča.

·      Dolžina nahajališča - število mest naprej od prej določenega mesta.

·      Pozicija opisa nahajališča - vpišemo mesto v vrstici datoteke, od katerega se bo začelo brati opis nahajališča.

·      Dolžina opisa nahajališča - število mest naprej od prej določenega mesta.

 

Ko uredimo vse nastavitve kliknemo na Zapri. Program nam bo shranil vnesene podatke.

Datoteke za izvoz na ročni terminal lahko izvozimo v Osnovna sredstva in DI – ikona izvoz podatkov. Izberemo tip izvoza Izvoz na Ročni Terminal.

Natisni