Verzija 2020.01.001 z dne 17.01.2020

Omogočen vnos nastavitev pogodb brez obvezne izbire šifre vrste prejemka.

Natisni