Verzija 2020.13.003 z dne 3.10.2020

Fakturiranje

  • Odpravljene težave pri pripravi eRačunov vezane na dolžino polj za elemente D_0062 (Številka računa) in D_3413 (Fakturist oz. Blagajnik).
  • Odpravljena težava pri izpisu protokola pri knjiženju računov v knjigovodstvo.

Knjiga prejetih računov

  • Odpravljena težava pri prepoznavanju pravilne davčne številke ob uvozu eRačunov, odpravljena težava pri uvoz eRačunov v eSLOG 2.0 v pirmeru opozorila, da eSlog ni veljaven. 

 

Natisni