verzija 2017.02.000

  • Uvoz e-računa, e-sloga, iz e-poštarja: Dodana izbira ali želimo uvažati stroškovno mesto iz e-računa.
  • Dodajanje dokumenta v eRegistrator ob uvozu e-računa ali skeniranju: lastnosti dokumenta Leto se sedaj priredi leto knjige računa.

 

Natisni