Popravljanje

Na preglednici Enote označimo enoto, ki jo želimo popraviti. S  (Popravi zapis) ali Ctrl+E aktiviramo okno Enote.

Podatke lahko popravljamo kot pri vnosu. S Potrdi jih ponovno zapišemo.

Če popravimo tudi podatek uporabnik OST, se ob Potrdi aktivira okno Potrdi.

Z    Da    ponovno zapišemo vse podatke. Pri tem se hkrati izbriše podatek šifra storitve v vseh zapisih šifranta Storitve, ki ustrezajo izbrani enoti.

Natisni