Preknjiževanje

Pripomoček je namenjen preknjiževanju saldakontnih kontov  (odprtih postavk). Preknjiževanje najpogosteje uporabljamo za preknjiževanje toženih terjatev.

Gumb se nahaja na meniju pripomočki. Postopek začnemo z naslednjim oknom:

 

·      Leto –  prikazana je letnica poslovnega leta iz nastavitev programa.

·      Konto -  vpišemo ali izberemo konto terjatev, na katerem se nahajajo vknjižbe, ki jih bomo preknjižili.

·      Stranka od ... do – iz šifranta izberemo želene stranke.

·      Zapadlost od .. do –   izberemo za katero zapadlost naj se prikažejo odprte postavke.

 

Nadaljujemo s klikom na gumb Naprej.

 

Odpre se preglednica z odprtimi postavkami. S klikom na stolpec Preknjiži  določimo katere postavke želimo preknjižiti. Z gumbom Potrdi vse označimo celotno preglednico. S klikom na Opusti izbrišemo vse oznake.

Nadaljujemo z gumbom Naprej.

Na zadnjem zaslonu določimo:

·      Vknjižba na konto – Določimo konto na katerega bomo knjižili. Pozor: Konto mora omogočati evidenčni knjiženje, če smo na prvem zaslonu izbrali konto za evidenčno knjiženje.

·      Obdobje – Določimo obdobje v katero bomo knjižili..

·      Temeljnica – Iz šifranta temeljnic izberemo želeno temeljnico..

·      Dogodek – Dogodek mora obvezno imeti vrsto vknjižbe O – račun in plačilo.

·      Datum dokumenta – izberemo datum na katerega bomo knjižili preknjižbo

·      Opis vknjižbe – vpišemo želeno besedilo

 

Program bo za vsako izbrano odprto postavko pripravil storno in vknjižbo na nov konto. Vknjižbe se bodo pripravile v posrednem knjiženju, kjer si jih lahko ogledamo in popravimo preden jih dokončno poknjižimo.

Program zagotovi, da se tudi pravilno popravijo evidenčne vknjižbe - vendar le če jih še nismo knjižili.

 

Če imamo v nastavitvah programa označeno direktno knjiženje DK nam bo program vknjižbe direktno poknjižil brez prenosa v posredno knjiženje.

Natisni