Kartica operacije delovnega naloga

Izpis je namenjen kronološkemu prikazu izdajnic v kooperacijo in prejemnic iz kooperacije za izbrano operacijo enega delovnega naloga.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju:

  • Leto – predlaga se tekoče leto. Lahko izbiramo tudi med ostalimi leti delovnih nalogov
  • Knjiga, Številka DN – izbor knjige in številke delovnega naloga
  • Operacija – izbor operacije delovnega naloga (možna izbira samo med kooperantskimi operacijami naloga)
  • Datum od do – izbor datumskega razpona za katerega želimo tiskati kartico
  • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa

Z gumbom Tiskaj izpišemo listo, ki ustreza nastavitvenim podatkom. Na preglednici možnih QR izpisov izberemo želeno obliko izpisa.

Kartica kooperacije

Kartica za izbrano operacijo delovnega naloga poda informacije o kooperantu, delovnemu nalogu na katerem se nahaja, izdelku, ki se je izdeloval po tem delovnem nalogu, ceni operacije a delovnem nalogu ter količini operacije za eno enoto izdelka. Sledi preglednica, ki za to operacijo kronološko prikazuje izdaje v kooperacijo ter prejeme iz kooperacije. Na koncu izpisa je prikazana skupna izdana in prejeta količina ter količinsko stanje ter vrednostno stanje te operacije pri kooperantu (v kolikor ta, še ni izvedel vseh izdanih-naročenih operacij).

 

 

Z gumbom Preglednica prikažemo dvostopenjsko preglednico kartice. Na prvi stopnji preglednica prikazuje »zbirne« podatke o operaciji (med njimi tudi skupaj izdano, skupaj prejeto količino ter količinsko in vrednostno stanje pri kooperantu).

 

 

Na drugi stopnji (gub »Naprej« na izbrani operaciji) so kronološko prikazani podatki o izdajah in prejemih kooperacije ter tudi zbirni podatki o operaciji (med njimi tudi še neizdana količina operacije po delovnem nalogu ter količinsko stanje operacije pri kooperantu) prikazano v merski enoti operacije in izdelka.

 

Natisni