Verzija 2020.12.001 z dne 04.09.2020

 • Knjiženje
  • Prejem
   • Cene (kalkulacija) na vrsticah prejema s količinami 1 so se samodejno ponovno preračunale tudi ob editiranju vrstice in ne samo ob novem vnosu ali ob namenskem kliku za preračun. Ta težava je v tej verziji odpravljena.
  • Negotovinska prodaja
   • Odpravljena napaka ob vstopu v dobavnico, ki je nastala v zadnji verziji v primeru, ko ni povezave na Materialno skladiščno poslovanje.
  • Inventure
   • Naredilo se je optimizacijo priprave inventure, s katero se je precej skrajšal čas priprave inventure in popisnih list.

Natisni