Verzija 2019.04.001 z dne 8.3.2019

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - gumb Razmejitve

Dodana možnost razmejitve od do datuma.

 

Dnevne obdelave – opominjanje

  • Dodana je možnost opominjanja tujega poslovnega partnerja v tuji denarni enoti – izpis Opomin devizni.
    • Pred uporabo je potrebno v nastavitvah programa v zavihku Opominjanje/ Konti za opominjanje dodati konto deviznih terjatev (npr. 1210).
    • V tabeli postavke opomina so dodani novi stolpci: Znesek DEV, Kratica DE in šifra DE.
  • Dodana je možnost Vrni v pripravo paket. Dostopna je na desni klik izbranega paketa in je pod varnostnim sistemom »DK – opominjanje, Vrni v pripravo paket.
  • Če za vrni v pripravo paket obstaja opomin, za katerega je že bil izdan opomin višje stopnje (vrstica se obarva rumeno), le-tega ni možno vrniti v pripravo. Take postavke je potrebno obdelati posamezno.
  • Poleg obstoječega pooblastila v varnostnem sistemu DK – opominjanje, Gumb Briši opomin, so urejene tudi pravice za obdelave iz menija na desni klik: DK – opominjanje, Vrni v pripravo in DK – opominjanje, Briši opomin.

Dnevne obdelave - izvršbe

  • V preglednici postavk izvršb je omogočeno izvzemanje posameznih izbranih postavk, ki ne bodo vključene v izvršbo, in sicer s tipko delete ali z gumbom brisanje. Za te postavke je možna kasnejša priprava izvršbe.

 

Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi - gumb Izračunaj - gumba DDPO in DDD-DDD(zasebniki) 

Urejena možnost priprave in izvoza osnovnega obrazca XML za navedeni poročanji za oddajo na portal e-Davki.

Natisni