Državni prazniki

Odpre najprej preglednico državnih praznikov za izbrano leto. Na tej preglednici je treba za vsako leto vnesti datume prazničnih dni, ki se nanašajo na veliko noč, ostali prazniki, ki so vezani na datum, so shranjeni v bazi in jih program vedno predlaga.

Praznike izpolni z vrsto dela za državni praznik iz razdelka Vnos letnega plana

Natisni