Verzija 2021.07.001 z dne 15.5.2021

 • Delovni nalogi – izpis pokalkulacije delovnega naloga se na nalog »pripne« tudi, če je le-ta zaključen.
 • »Projektni« delovni nalogi (nalogi na katerih je lahko prijavljenih več izdelkov) – izvedenih nekaj dopolnitev:
  • Skupna razpisana in izdelana količina iz preglednice izdelkov se več ne kontrolira z razpisano oziroma izdelano količino iz glave delovnega naloga.
  • V kolikor vsaj en izdelek v preglednici izdelkov nima vpisane izdelane količine, knjiženje v MSP delovnega naloga ni možno.
  • Po izvedenem knjiženju se skupna izdelana količina iz preglednice izdelkov prišteje k trenutno knjiženi količini iz glave delovnega naloga
  • Poraba sestavin delovnega naloga se vedno predlaga za količino 1.
 • Izpisi  predvidena poraba materiala; pri pripravi izpisa spremenjen način priprave podatkov za alternative (pohitritev priprave).

 

Natisni