Tiskanje

Podatke iz preglednice Knjige delovnih nalogov lahko natisnemo na tiskalniku. Ob kliku na gumb   - Izpis šifranta (Ctrl P) se odpre vnosno okno za nastavitve izpisa.

  • Šifra knjige od do – vnesemo (izberemo) razpon šifer knjig delovnih nalogov, ki jih želimo izpisati.
  • Tiskanje opombe – če je polje označeno (kljukica) se bodo na izpisu pojavile tudi opombe nastavitev knjig delovnih nalogov.
  • Opis liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
  • Razvrščanje – izberemo kako bodo razvrščene knjige delovnih nalogov v izpisu: o šifri ali po nazivu.
  • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

Natisni