DK Odprti

Z gumbom DK Odprti   lahko ustvarimo plačilni nalog iz odprtih postavk v dvostavnem knjigovodstvu oz. lahko znesek na že pripravljenem nalogu spremenimo na znesek, ki je vpisan v odprtih postavkah v DK.

 

S pritiskom na gumb DK Odprti  se nam najprej odpre vnosno okno, v katerega vpišemo leto, konto in stranko za katerega nam pokaže odprte postavke.

 

V zgornji tabeli nam prikaže tiste dokumente, za katere ni bil nikdar pripravljen plačilni nalog. Z gumbom  se nam pripravi nalog za tisti dokument, na katerem smo postavljeni, v primeru pa da imamo kljukico  se nam bojo pripravili plačilni nalogi za vse dokumente, ki so v tabeli.

 

V spodnji tabeli se prikažejo tisti dokumenti, ki nimajo enak znesek v odprtih postavkah v DK ter v plačilnem nalogu v PP. Z gumbom Menjaj naloge  spremeni zneske v plačilnem prometu na tiste zneske, ki so na odprtih postavkah, vsem dokumentom, ki so v spodnji tabeli.

 

 

 

Natisni