verzija 2017.08.000

Proračun - Prerazporeditve 

V preglednico dodan stolpec datum vnosa in opomba, katero je tudi možno vpisati na predlog prerazporeditve.
 

Javna naročila in drugo

  • Javna naročila in drugo:
    • nad preglednico je dodana druga vrsta naprednih filtrov,
    • pod preglednico je dodan seštevek kolone Ocenjena vrednost in kolone Predobremenitev za prikazane zapise v preglednici.

 

Natisni