Verzija 2018.10.001 z dne 10.08.2018

SPR > Računi in plačila > Uvoz podatkov> Uvoz iz ZBSxml, isoSEPA

Uvoz iz ZBSxml, isoSEPA se prekine za plačila, ki bi bila preko sklica vezana na negativen znesek računa. V takih primerih se na protokolu izpiše opozorilo » Sklic na dobropis«.

Natisni