Brisanje podatkov o vrstah prometa

Vrste prometa brišemo tako, da najprej v preglednici Vrste prometa označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb  - Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi.

Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo.

Brisanje vrste prometa, ki je že v uporabi ni mogoče. V takem primeru se prikaže opozorilo.

Natisni