Razlog menjave oskrbe, sobe in tipa doma

Na formi Komisija je dodano na zavihkih za menjavo Oskrbe, Sobe in Tipa doma novo polje Razlog menjave, ki je viden tudi v razpredelnici.

Razlog menjave oskrbe, sobe in tipa doma

Natisni