Analiza obračunanih osnov zaposlenih JS

Analiza obračunanih osnov zaposlenih omogoča pregled osnov zaposlenih, ki so bile vključene v izbrani obračun ali v izbrano obračunsko obdobje, ki ga določimo v Nastavitvah pred samo pripravo te vrtilne tabele. Nastavitve analize omogočajo omejitev obsega podatkov, ki jih želimo analizirati:

Obračunsko obdobje -  izberemo obračunsko obdobje. Izbrani obračun lahko izberemo, če poganjamo analizo iz preglednice obračunov. Če želimo analizirati več kot en obračun, uporabimo možnost Po izbiri in izberemo obdobje z omejitvijo meseca in leta.

Datum izplačila - izpolnimo, če želimo omejiti podatke glede na datum izplačila.

Datum plačila dajatev - izpolnimo, če želimo omejiti podatke glede na datum plačila dajatev.

Zaposleni - izpolnimo, če želimo omejiti podatke na določene zaposlene.

Stroškovno mesto stalne razporeditve - izpolnimo, če želimo omejiti podatke glede na stroškovno mesto stalne razporeditve zaposlenih, pri čemer se upošteva stroškovno mesto, ki je bilo izpolnjeno v času posameznega obračuna.

Šifra osnove – izpolnimo, če želimo prikazati podatke le za določeno osnovo zaposlenih ali za izbrano skupino osnov zaposlenih (npr. ko želimo prikazati samo dodatke, ki smo jih obračunali zaposlenim).

Naziv liste – opis analize, ki se pri izvozu v EXCEL izpiše na začetku tabele

 

Po potrditvi nastavitev se odpre vrtilna tabela. Osnovni zapis vrtilne tabele je  vrednost obračunane osnove zaposlenega, ki jo lahko analiziramo glede na dimenzije:

Leto - leto obračuna

Mesec - mesec obračuna

Zap. št. obr. - zaporedna številka obračuna

Naziv obračuna - naziv obračuna

Zaposleni (šifra) - šifra zaposlenega

Zaposleni (naziv) - priimek in ime zaposlenega

Naslov - naslov zaposlenega

SM s.r. (šifra) - stroškovno mesto stalne razporeditve zaposlenega, kot je bilo določeno v času obračuna

SM s.r. (naziv) - naziv stroškovnega mesta stalne razporeditve zaposlenega, kot je bilo določeno v času obračuna

Plačni razred – plačni razred stalne razporeditve zaposlenega, kot je bil določen v času obračuna

Datum izplačila - iz nastavitev obračuna

Osnova zaposlenih (šifra) - šifra osnove zaposlenih

Osnova zaposlenih (naziv) - naziv osnove zaposlenih.

Izvor osnove -  oznaka, ali je osnova »vezana« na zaposlenega ali na delovna mesta ( v primeru razporeditve na dve ali več delovnih mest)

Šifra in naziv delovnega mesta stalne razporeditve

 

Podatkovni del vrtilne tabele predstavlja naslednji podatek:

Vrednost – vrednost obračunane osnove zaposlenih.

Natisni