Tiskanje vrst računov

Program omogoča izpis vrst računov na podlagi kriterijev, ki jih uporabnik sam določi. S pritiskom na gumb  se nam odpre spodnje okno:

  • Šifra od do – izpis omejimo glede na šifro vrste računa.
  • Delni naziv – vpišemo del naziva.
  • Opombe se tiska – če polje potrdimo, se bodo opombe tiskale.
  • Uredi po – izberemo, ali bomo vrste računov na izpisu uredili po Šifri ali po Nazivu.
  • Opis liste – vpišemo besedilo, ki se bo izpisovalo v glavi liste.

Natisni