Vnos planirane proračunske postavke

·      Leto: obvezen podatek. Ponudi se iz polja Leta pred preglednico.

·      Šifra plana: obvezen podatek. Ponudi se iz polja Leta pred preglednico.

·      Objekt: neobvezen podatek

·      Predlog/Potrditev: ob novem vnosu se v polju prikaže Planirano. Če je plan že bil sprejet, se prikaže Sprejeto.

·      Planiran znesek: poljuben vnos. Proračunska postavka, ki vsebuje planiran znesek, mora obvezno vsebovati konto in stroškovni nosilec.

·      Konto: prikaže se iz šifranta Proračunske postavke za planirano proračunsko postavko, ki jo trenutno  vnašamo.

·      Stroškovno mesto: prikaže se iz šifranta Proračunske postavke za planirano proračunsko postavko, ki jo trenutno  vnašamo.

·      Stroškovni nosilec: prikaže se iz šifranta Proračunske postavke za planirano proračunsko postavko, ki jo trenutno  vnašamo.

·      Referent: prikaže se iz šifranta Proračunske postavke za planirano proračunsko postavko, ki jo trenutno  vnašamo.

Natisni