Verzija 2019.17.004

Dvostavno knjigovodstvo

Urejena omejitev na datum knjiženja na pregledu knjiženja.

Knjiga prejetih računov

  • Dodana je možnost tiskanja slike računa
  • Pri odpiranju prejetega računa se odpre najprej slika računa in v ozadju račun

 

Natisni