Izračun izravnav

Pri plačevanju računov večkrat prihaja do odstopanja med vrednostjo računa in samim plačilom tega računa.Za ta znesek ostaja določena terjatev ali obveznost odprta.S pomočjo obdelave Izračun izravnav lahko te odprte račune zapremo in razliko poknjižimo na izredne prihodke ali odhodke.

 Izračun izravnav

Natisni