Izpis šifranta Artikli - zaloga

Podatke iz šifranta Artikli - zaloga natisnemo na tiskalniku. Ob kliku na gumb   - Tiskanje se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo natisniti.

Šifra skupine artikla – vpišemo oziroma izberemo gruče artiklov, ki jih želimo natisniti.

Črtna šifra – vpišemo črtne šifre, ki jih želimo natisniti.

Prikaz skladišč – označimo ali naj se na izpisu prikažejo minimalne zaloge po skladiščih  ali ne . Prvič se predlaga da, naslednjič pa nazadnje izbrano.

Šifra skladišča – v primeru, da smo izbrali, da se na izpisu prikazujejo minimalne zaloge po skladiščih, je možno na tem mestu vpisati oziroma izberati skladišča, ki jih želimo pregledovati.

Prikaz neodpremljenih naročil kupcev – obkljukamo , če želimo prikaz tudi podatkov še nerealiziranih naročil s statusom različnim od »zaprto«. Obdelujejo se naročila, katerih knjige imajo v šifrantu obkljukano »Napoved zaloge«.

Prikaz neprejetih naročil dobaviteljem – obkljukamo , če želimo prikaz tudi podatkov še še nerealiziranih naročil dobaviteljem s statusom različnim od »zaprto«. Obdelujejo se naročila, katerih knjige imajo v šifrantu obkljukano »Napoved zaloge«.

Prikaz datuma vpisa planske cene – obkljukamo , če želimo na izpisu poleg planske cene ttudi navedbo o datumu vpisa planske cene.

Razvrščanje po – vpišemo oziroma izberemo način razvrščanja podatkov izpisa (po šifri, nazivu ali črtni šifri artikla).

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne.

Natisni