Dodajanje novih tekstovnih vrstic

Ob kliku na gumb  - Vnesi tekstovno vrstico (Alt Insert) se odpre okno, kamor vpišemo poljuben tekst. Pri obstoječem predračunu se nove vrstice vedno dodajo za označeno vrstico.

Odpre se novo okno z oznako leta in knjige za katero pripravljamo račun, številke predračuna in izrazom »nova«, ki se po potrditvi spremeni v številko vrstice.

·      Naziv – vpišemo naziv.

·      Opis – vpišemo poljuben tekst.

 

Gumb  - Knjiži (Alt K) knjiži vrstico in čaka na vnos nove vrstice.

Gumb  - Opusti (Alt O) sprazni ekran in čaka na vnos nove vrstice.

Gumb  - Zapri (Alt Z) zapre okno za vnos in se vrne v preglednico Vrstice.

Natisni