Vnos bančnega računa v OST z novo verzijo

Od verzije 2019.02 naprej smo pri vnosu bančnega računa skozi OST dodali, da se prikazuje tabela že vnesenih bančnih računov (enako kot, če bi bančni račun vnašali preko strank).

Vnos bančnega računa

Natisni