Uvoz šifranta prevoznih sredstev

Podatke iz šifranta Prevozna sredstva uvozimo v besedilne datoteke. Ob kliku na gumb  - Uvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni uvoz.

V primeru na sliki sta prikazani dve možnosti, ki so na voljo pri uvozu.

·      Uvozna datoteka – vnesemo ali izberemo mapo, v kateri imamo podatke o prevoznih sredstvih. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb . Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga.

·      Konverzija iz – izberemo ustrezno konverzijo glede na kodno tabelo znakov, katero imamo nastavljeno v računalniku. Na voljo imamo: 852 (LATIN 2), WIN 1250 in PC NOVA.

·      Način prenosa – imamo dve možnosti:

·      Dodajanje in popravljanje zapisov: obstoječa prevozna sredstva popravi, nova doda.

·      Samo dodajanje zapisov: doda samo nova prevozna sredstva.

 

Natisni