Tiskanje več ukrepov

Po kliku na gumb Tiskaj v zgornjem desnem kotu preglednice ukrepi se odpre okno z nastavitvenimi podatki za izpis ukrepov:

Po izbiri kliknemo na Potrdi in odpre se okno, kjer izberemo ustrezen vzorec ukrepa, glede na vsebino.

Natisni