Verzija 2017.07.002

Sociala, zdravstvo in obračun

http://help.icenter.si/sl/verzija-201707002-0

 

Obračun plač zaposlenim

http://help.icenter.si/sl/verzija-201707002-2

Natisni