Dodajanje novih strank

Ob kliku na gumb Vnesi zapis se odpre pogovorno okno Stranke, kamor vpišemo podatke o novi stranki. Okno ima šest razdelkov: Splošni podatki, Stiki, Trgovski podatki, Bančni računi, Dogodki in Ostali podatki.

 

 

Urejanje podatkov o strankah      Stran            

Brisanje podatkov o strankah       Stran

Tiskanje podatkov o strankah       Stran

Natisni