Analiza odprto

Namen programa je pregledovati odprte postavke na poljuben način. Najprej vnesemo omejitve na zaslonu za pripravo za hitri pregled:

 

·      Leto – iz spustnega seznama izberemo leto, za katero želimo pripraviti podatke. Program predlaga leto iz nastavitev.

·      Do datuma knjiženja - vpišemo datum knjiženja, do katerega želimo pripraviti podatke. Program poišče vse postavke, katerih datum je manjši ali enak vpisanemu datumu.

·      Do datuma računa - vpišemo datum dokumenta, do katerega želimo zbrati podatke. Program poišče vse postavke, katerih datum dokumenta  je manjši ali enak vpisanemu datumu.

·      Do datuma DUR - vpišemo datum DUR, do katerega želimo zbirati podatke. Program poišče vse postavke, katerih je datum opravljanja storitve manjši ali enak vpisanemu datumu.

·      Do datuma zapadlosti - vpišemo datum zapadlosti, do katerega želimo zbirati podatke. Program poišče vse zapise, katerih datum zapadlosti  je manjši ali enak vpisanemu datumu.

·      Do datuma plačila - vpišemo datum plačila, do katerega želimo zbirati podatkov. Program poišče vse zapise, katerih datum je manjši ali enak vpisanemu datumu.

·      Datum za zamudo - vpišemo datum, od katerega naprej naj nam program računa zamudo. Vpisani datum program ne vzame za zamudo.

·      Zamuda 1 do – Zberejo se zapadle postavke, pri katerih je zamuda plačila manjša ali enaka vpisanim dnevom.

·      Zamuda 2 do – Zberejo se zapadle postavke, pri katerih je zamuda plačila manjša ali enaka vpisanim dnevom in večja od dni zapisanih v Zamuda 1 do.

·      Zamuda 3 do – Zberejo se zapadle postavke, pri katerih je zamuda plačila manjša ali enaka vpisanim dnevom in večja od dni zapisanih v Zamuda 2 do.

·      Zamuda 4 do – Zberejo se zapadle postavke, pri katerih je zamuda plačila manjša ali enaka vpisanim dnevom in večja od dni zapisanih v Zamuda 3 do.

·      Naziv liste – listo lahko poljubno poimenujemo.

 

Ko so vsi podatki izpolnjeni lahko nastavitve potrdimo.  Pregled se pripravi za konte, ki so vpisani v Šifrantu zbirov. Šifrant Zbirov se nahaja v meniju Hitri pregled / Šifrant zbirov.

Odprte postavke se lahko prikažejo tudi po dokumentu na najnižjem nivoju in to posebej zapadle in posebej nezapadle. Zapadle se prikažejo po grupah zamud, ki se poljubno vnesejo kot dnevi v vnosnih parametrih za pripravo pregleda. Za vsak dokument oz. nivo izbirnih podatkov, se prikaže število dni zamude pri zapadlih računih in število dni v katerem je prispelo plačilo za že plačane račune.

 

Podatke na preglednici, s pomočjo gumba  za izvoz, lahko tudi izvozimo v Excel, v tekstovno datoteko ali v pdf.

Natisni