Uvod

Pri posrednem knjiženju, je postopek knjiženja podoben neposrednemu knjiženju. Razlika je le v tem, da pri posrednem knjiženju, lahko vnesene vknjižbe popravljamo ali brišemo. V glavno knjigo se prenesejo, ko jih potrdimo z gumbom Knjiži.

Ko so podatki v posrednem knjiženju, jih lahko pregledujemo v kontrolnem dnevniku in kontrolni bruto bilanci. Po potrditvi gumba Knjiži pa se knjižbe zapišejo na kartice in vključijo v bilanco.

Natisni