Evidenca izdaje serij artiklov

Izpis je namenjen prikazu komu je bila fakturirana oz. izdana določena serija artikla, kateremu se vodijo zaloge po serijah ali pa imajo artikli definirano sledljivost po serijah.

Najprej se odpre okno Evidenca izdaje serij artiklov, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

·      Knjiga – vpišemo oziroma izberemo knjigo računov, za katero želimo podatke pregledovati.

·      Datum računa – vpišemo oziroma izberemo časovno obdobje, za katero želimo pregledovati podatke.

·      Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo pregledovati.

·      Serija – vpišemo serije, katerih podatke želimo pregledovati.

·      Skupina artikla – vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov, katerih podatke želimo pregledovati.

·      Klasifikacija – vpišemo oziroma izberemo klasifikacije artiklov, katerih podatke želimo pregledovati.

·      Oddelek – vpišemo oziroma izberemo oddelek artiklov, katerih podatke želimo pregledovati.

·      Prikaz analitik – izberemo ali želimo tiskati podatke o analitiki þali ne ¨.

·      Uredi po – vpišemo oziroma izberemo ali želimo tiskati artikle urejene po šifri artikla ali po nazivu artikla.

·      Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

·      Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Natisni