Zavihek 2. opomin

V polje  damo kljukico in s tem se nam aktivirajo spodnja polja da uredimo nastavitve za drugi opomin. Polje postane aktivno ko imamo izbrano vrsta opomina ali Stopenjsko na postavko ali Stopenjsko na saldo dokumenta, ter da imamo urejene nastavitve za 1.opomin.

 

·      Ozadje – izberemo barvo, v katero želimo, da se nam bo vrstica z drugim opominom obarvala.

·      Privzeti obrazec za pravne osebe – izberemo obrazec za izpis opominov pravnim osebam.

·      Privzeti obrazec za fizične osebe – izberemo obrazec za izpis opominov fizičnim osebam.

·      Šifra dogodka – iz šifranta dogodkov izberemo šifro dogodka, ki se bo zapisal med dogodke stranke, ko bo izstavljen 2. opomin.

·      Način opominjanja – izberemo na kakšen način bomo izstavljali 2. opomin, izberemo Izpis, (E-pošta in SMS – še v delu).

·      Stik – iz šifranta stikov izberemo stik. V primeru, da se odločimo za elektronsko pošiljanje opominov nam program naslov e-pošte prejemnika opominov vzame iz vnesenega stika na stranki.

·      Stroški opomina – vpišemo strošek opominjanja. Stroški opomina se izpišejo na opominu in prištejejo skupni vrednosti terjatve, ki jo opominjamo. Stroške opomina lahko kasneje v obdelavi Opominjanje tudi poknjižimo.

·      Opomin pred tožbo – če polje označimo s kljukico določimo, da je  2. opomin že opomin pred tožbo. Za ta opomin se avtomatsko spremeni naziv izpisa. Terjatve, ki so že enkrat bile vključene v 2. opomin oz. v opomin pred tožbo se ne opominja več, ko opomin izstavimo, ter  omogoča preknjiževanje terjatev na tožbe.

·      Mnogokratnik zneska za saldo – polje je aktivno v primeru da je vrsta opomina Stopenjsko na saldo dokumenta. Program ponudi mnogokratnik 2, lahko ga poljubno spremenimo v drugo celo število.

·      Opomin poroku – polje je aktivno v primeru da je vrsta opomina Stopenjsko na saldo dokumenta. Če polje označimo s kljukico pomeni da bomo opomin izstavili poroku, ter se bo v glavi izpisa opomina izpisalo, da gre opomin poroku.

·      Poplačilo preostanka dolga - polje je aktivno v primeru, da je vrsta opomina Stopenjsko na saldo dokumenta. Če polje označimo s kljukico v določeni stopnji opominjanja nam bo program celoten dolg dokumenta dal v poplačilo, dolg dokumenta ki še ni zapadel se bo zmanjšal za obresti.

Natisni