Tarifni razredi

Šifrant izpolnimo, ko moramo v obračunu plač upoštevati izhodiščno plačo tarifnega razreda. V sistemu obračuna lahko preko ustrezno nastavljenih formul v izračunih uporabimo podatek izhodiščna plača tarifnega razreda, v katerega spada zaposleni.

Natisni