Kje na izpisih lahko dobimo informacijo o začasni amortizaciji?

Na meniju Osnovna sredstva in drobni inventar gremo na ikono tiskalnik in je tam izbremo izpis Obračun Amortizacije. Tam se omejimo za katero obdobje želimo pripraviti izpis amortizacije. Preden pa naredimo izpis amortizacije moramo obvezno prej pognati začasni oziroma dokončni obračun amortizacije.

Natisni