Verzija 2018.11.005

Dobavitelji in kupci

  • Avtomatiziran prenos prevzemov od dobaviteljev v kontrolne naloge vhodne kontrol (program QM) tudi v primeru več vrstic prevzema in trajnega preskoka za narejen kontrolne naloge izdela tudi odpremne naloge za prenos iz karantenskega skladišča na skladišče dobrih enot.

Natisni