Uvod

Prenos sistema obračuna je namenjen enostavnemu prenosu podatkov tistih šifrantov, ki vplivajo na način obračunavanja plač. Prenos lahko izvede za to usposobljena oseba, ki pozna delovanje sistema obračuna v programu OPZ. Priporočamo, da se pred izvedbo prenosa  posvetujete z usposobljeno osebo iz podjetja SAOP.

 

POZOR! Nepravilna ali neprimerna izvedba prenosov lahko povzroči izgubo podatkov. Pred izvedbo uvozov obvezno izdelajte popoln arhiv podatkov. V primeru težav boste le tako lahko obnovili stanje prometnih podatkov, kakršno je bilo pred začetnimi uvozi.

Natisni