Gumb Tiskaj

Odpre nastavitveno okno za izpis sklepa o napotitvi na izobraževanje. Poleg podatkov izbranega zapisa je mogoče vnesti še dodatne podatke, ki se samo izpišejo na sklepu :

  • Številka  sklepa
  • Datum sklepa
  • Kraj izdaje sklepa
  • Rezervacija prenočišča Da / Ne
  • Lokacija prenočišča
  • Način prevoza

Opomba

Z gumbom Tiskaj se odpre okno za delo z WORD vzorci dokumentov, ki omogoča izpis sklepa na osnovi izbranega vzorca, oblikovanje novega vzorca in predogled dokumenta.

OPOZORILO : Za tiskanje dokumentov na osnovi vzorcev je pravilen postopek sledeč :

  • SAOP vzorec kopiramo in shranimo kot svoj vzorec z ustreznim imenom
  • Uredimo vzorec in ga prilagodimo svojim potrebam. Predvsem je obvezno dele besedila ki so tiskani poševno in podčrtani, nadomestiti z ustreznim besedilom. To predvsem navedbe različnik aktov, priimki in imena podpisnikov ...
  • Lahko uredimo tudi sam izgled in obliko dokumenta, izločimo podatke, ki jih v besedilo vstavlja program.

Natisni