Dodajanje skupin kala

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Kalo, kamor vpišemo podatke o skupini kala.

Šifra – vpišemo šifro za vneseni kalo.

Naziv – vpišemo naziv skupine kala.

Odstotek – vpišemo odstotek dovoljenega kala.

Opomba – vpišemo opombo o kalu.

Natisni