Zavihek Račun

V ta zavihek vnašamo podatke o računu: Obdobje, Datum, Stranka, Zapadlost, Sklic na številko, Znesek računa, Opis računa, Datum opravljanja.

  • Obdobje - vpišemo šifro obdobja oziroma jo poiščemo v šifrantu Obdobja.
  • Datum - vpišemo šifro vrste računa oziroma jo poiščemo v šifrantu Vrste računov.
  • Stranka - vpišemo šifro stranke ali pa jo poiščemo v šifrantu strank.
  • Zapadlost – vpišemo datum zapadlosti računa ali pa ga vnesemo s pomočjo koledarčka. Predlaga se nam tekoči datum.
  • Sklic na številko - vnesemo poljuben sklic.
  • Znesek računa - vnesemo znesek računa.
  • Opis računa - vnesemo poljuben tekst. Podatek ni obvezen. V primeru povezave programov OST – Obračun storitev in SPR, je ta podatek izpolnjen z Nazivom obračuna iz OST.
  • Datum opravljanja – vpišemo datum opravljanja ali pa ga izberemo s pomočjo koledarčka.
  • Priponka – izberemo dokument, ki je povezan s tem računom, npr. slika računa.

Natisni