Hitri pregled- spremljanje terjatev in obveznosti

Program je namenjen pripravi podatkov na podlagi v naprej definiranih kontov. Pripravljene podatke lahko pregledujemo v tabeli, na izpisih ,na grafih ali pa v OLAP tabelah.

Novost v hitrem pregledu - sedaj lahko spremljamo zamudo tudi pri  odprtih plačilih. Plačila, ki nam ostajajo odprta lahko glede na datum dokumenta razvrstimo v zamude.

 Hitri pregled

Natisni