Analiza obračunanih prispevkov

Analiza obračunanih prispevkov omogoča pregled obračuna prispevkov v obliki vrtilne tabele. Nastavitve analize omogočajo omejitev obsega podatkov, ki jih želimo analizirati:

Obračunsko obdobje -  izberemo obračunsko obdobje. Izbran obračun lahko izberemo, če poganjamo analizo iz preglednice obračunov. Če želimo analizirati več kot en obračun, uporabimo možnost Po izbiri in izberemo obdobje z omejitvijo meseca in leta.

Datum izplačila - izpolnimo, če želimo omejiti podatke glede na datum izplačila.

Datum plačila dajatev - izpolnimo, če želimo omejiti podatke glede na datum plačila dajatev.

Zaposleni - izpolnimo, če želimo omejiti podatke na določene zaposlene.

SM obračunske vrstice  - izpolnimo, če želimo omejiti podatke glede na stroškovno mesto iz obračunskih vrstic.

Stroškovno mesto stalne razporeditve - izpolnimo, če želimo omejiti podatke glede na stroškovno mesto stalne razporeditve zaposlenih, pri čemer se upošteva stroškovno mesto, ki je bilo izpolnjeno v času posameznega obračuna.

 

Po potrditvi nastavitev se odpre vrtilna tabela. Osnovni zapis vrtilne tabele je obračunan prispevek (iz ali na plačo) obračunske vrstice, ki ga lahko analiziramo glede na dimenzije:

Vrsta - Prispevek iz ali Prispevek na

Leto - leto obračuna

Mesec - mesec obračuna

Zap. št. obr. - zaporedna številka obračuna

Zaposleni (šifra) - šifra zaposlenega, ki mu je bil prispevek obračunan

Zaposleni (ime) - priimek in ime zaposlenega

Naslov - naslov zaposlenega

Prispevek - naziv prispevka glede na vrsto in šifro

Grupa obračuna - naziv grupe obračuna za šifro vrste obračuna, kateri je bil prispevek obračunan

vrsta obračuna (šifra) - šifra vrste obračuna, kateri je bil prispevek obračunan

vrsta obračuna (naziv) - naziv vrste obračuna, kateri je bil prispevek obračunan

datum plačila dajatev - iz nastavitev obračuna

Grupa M4 – grupa za M4 omogoča ločen prikaz zneskov prispevkov, ki se nanašajo na redno delo, na boleznine in na nadure.

Šifra in naziv SM - za zbiranje po analitiki

 

Podatkovni del vrtilne tabele sestoji iz naslednjih podatkov:

Znesek - znesek prispevka

Znesek r.d.m. - znesek prispevka od razlike do minimalne plače.

Natisni