Praktični primer: Evidenčni postopek z izdajo naročilnice:

Če hočemo začeti postopek za izdajo naročilnice izberemo:

·      Predvideno realizacijo - Naročilnica

·      Vrsto postopka – Evidenčni postopek.

Za vnos ostalih podatkov v zgornjem delu okna sledite navodilom v tem poglavju (zgoraj).

 

V tem primeru izpolnimo le osnovne podatke na javnem naročilu (Predlagatelj, Odgovorna oseba, ki pa jo program že predlaga iz nastavitev programa, Datum zahtevka, kar program predlaga trenutni datum), predobremenitve proračuna, izberemo predmete naročanja in izbranega ponudnika. Po odobritvi javnega naročila lahko takoj izpišemo naročilnico ali predlog naročilnice.

 

Prikaz izpolnitve zavihka Splošno, minimalni vnos podatkov:

Natisni