Preglednica 2. Nivoja - podatki o računih, ki zapirajo avansne račune

Preglednica se imenuje Pregled avansov z oznako leta in knjige.Razvrščena je po številki računa. Prikazani so računi, ki ustrezajo nastavitvenim podatkom in izbranemu avansu iz prvega nivoja.

S klikom na gumb  - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni