Verzija 2021.02.001 z dne 01.02.2021

  • Dopolnitev Izpisa prikaza salda ur, pri čemer se na dnu izpisa prikaže okno, ki vsebuje vse dogodke in saldo ur vsakega dogodka, za določeno obdobje.

Natisni